Jaroslava Šetelíková (*1946)

Pochází z výtvarnického rodu Šetelíků. Její dědeček, akademický
malíř  Jaroslav  Šetelík (1881-1955),  je známý  svými akvarely
a  oleji zejména Prahy,  otec,  akademický malíř  Dimitrij Šetelík
(1908-1991),  pracoval jako restaurátor  v Art Gallery  v Sydney
a  ve  své profesi  se  zařadil  mezi  světovou špičku.  Jaroslava
Šetelíková  vystudovala  v letech 1962-1966  Střední umělecko-
průmyslovou školu v Praze, obor "Hračka a průmyslový design"
pod  vedením  prof. Viktora Fixla a poté v roce 1968 obor „Užitá
a propagační grafika“  u prof. akad. malíře Jiřího Bláhy. Od roku
1968 byla zaměstnaná  v Bakově nad Jizerou  jako samostatný
výtvarník módních a bytových doplňků, s nimiž se prezentovala
na veletrzích a módních přehlídkách. Od roku 1974 pracovala ve
vývojovém středisku jako samostatný návrhář dřevěných, tex-
tilních  a plastových hraček  pro podniky zabývající se  výrobou
a prodejem hraček  (Tofa,Hamiro,Směr,Gumotex,Kovozávody).
Mimo tuto designérskou tvorbu  pro  průmyslovou velkovýrobu
tvořila hračky, hrací objekty, dětský nábytek a bytové doplňky
pro  vybavení dětských zařízení a nemocnic.  S akad.sochařem
Zdeňkem  Vodičkou  vytvořila  pro  Hotel Forum  i velký reliefní
Betlém.  V současné době se věnuje kresbě, zejména figurální
(oblíbeným námětem  jsou koně)  a  volné  tvorbě  originálních
plastik a objektů, převážně  ve  dřevě.  Zúčastnila  se  více než
sta  kolektivních  i  samostatných  výstav  doma  (Praha, Brno)
i  v  zahraničí  (Brusel, Turnhout, Montreal, Helsinky, Londýn,
Gent, Budapešť, Paříž, Moskva, Modurodam, Caracas, Lublaň,
Poznaň, Norimberk aj.).
Za svou tvorbu získala řadu ocenění,  např. "Vynikající výrobek
roku",  Cenu za kolekci hraček pro postižené děti  a  také jedno
z nejvyšších ocenění  "Vynikající design '94", Kříšťálový jehlan.
Copyright MiHoSoft