Z recenze
Originální  "dřevěné obrazy",  mělké deskové  reliéfy,  se  již  svým  barevným  laděním  obracejí  k  přírodě.
K  přírodě  prastaré a nezkrocené,  která  v  sobě samé nese  nezdolnou sílu života  i  lehounký půvab chmýří
již minulého květu.  Jistě není náhodou,  že na působivých deskách divák nachází tak silnou  inspiraci uměním
exotických protinožců, výtvarnou tvorbou toho snad nejpřírodnějšího lidského kmene, australských aborigines.